Hopp til innhold

Bilgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse for yrkes- og tjenestekjøring er fritatt for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift når godtgjørelsen utbetales i henhold til Skattedirektoratets forskuddssatser og legitimasjonskravene er oppfylt. Fra 2016 så er statens sats og skattedirektoratets forskuddssats for bilgodtgjørelse ulik. Mellomværende vil være skattepliktig. 

Bilgodtgjørelse på tjenestereiser med egen bil i Norge(f.o.m 22/06/2018)

Bil/km Statens sats (pr km) Skattefri sats (pr km) Skattepliktig del
Egen bil (uansett kjørelengde) 3,90 kr 3,50 kr 0,40 kr
Egen bil (drivstoff inkl. bomavg.) 4,00 kr 3,50 kr 0,50 kr
EL-bil  3,90 kr 3,50 kr 0,40 kr
Tillegg for hver passasjer 1,00 kr 1,00 kr -
Tillegg for bruk av tilghenger
eller utstyr/bagasje (egne krav)
1,00 kr 1,00 kr -

Bilgodtgjørelse på tjenestereiser med egen bil i Norge(t.o.m 21/06/2018)

Bil/km Statens sats (pr km) (uendret) Skattefri sats (pr km) Skattepliktig del
Egen bil 0-10000km 4,10 kr 3,50 kr 0,60 kr
Egen bil over 10000km 3,45 kr 3,50 kr -
EL-bil 0-10000km 4,20 kr 3,50 kr 0,70 kr
EL-bil over 10000km    4,20 kr 3,50 kr 0,70 kr
Tillegg for hver passasjer 1,00 kr 1,00 kr -
Tillegg for bruk av tilghenger
eller utstyr/bagasje (egne krav)               
1,00 kr 1,00 kr -

(egne satser for Tromsø)

Legitimasjonskrav for kilometergodtgjørelse

  • arbeidstakers navn, adresse,
  • dato for avreise og hjemkomst for hver reise,
  • formålet med reisen,
  • fremstilling av reiseruten/årsak til evt. omkjøring, og
  • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller(trip-teller)
    ved begynnelse og slutten av hver yrkes/tjenestereise.
  • Navn på passasjer det kreves passasjertillegg for
  • HUSK at reiseregningen skal underskrives.
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter